Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-11-30 12:18:40

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Transferator AB: Transferator vänder till positivt resultat efter skatt i tredje kvartalet

Riskkapitalbolaget Transferator redovisar lägre intäkter samtidigt som resultatet efter skatt vänder till positivt i tredje kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk till 7,9 miljoner kronor (10,8), en minskning med 27 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 0,7 miljoner kronor (0,7), med en rörelsemarginal på 8,9 procent (6,5).

Resultatet före skatt var 1,0 miljoner kronor (-7,1). Resultatet efter skatt blev 1,1 miljoner kronor (-7,1).

Substansvärdet var 92 öre per aktie per den 30 september, vilket kan jämföras med 87 öre den 30 juni och 89 öre den 30 september i fjol.

Försäljningen av Aquarat Fondkommission förklarar de lägre intäkterna och gav en reavinst på 0,7 miljoner kronor i tredje kvartalet.

Rörelseresultatet före avskrivningar,ebitda, var oförändrat på 1,8 miljoner kronor i tredje kvartalet jämfört med samma kvartal i fjol.

"Det tredje kvartalet var lönsamhetsmässigt starkare än andra kvartalet och de marginalförbättrande åtgärder i ABG-koncernen som inleddes under första halvåret har börjat ge viss effekt. Även här påverkar sålda verksamheter jämförelse med motsvarande period från föregående år men dessa verksamheters bidrag till resultatet i jämförelsesiffrorna var mycket marginella", skriver Transferator i delårsrapporten.


Transferator, Mkr Q3-2018 Q3-2017 Förändring
Nettoomsättning 7,9 10,8 -26,9%
Rörelseresultat 0,7 0,7 0,0%
Rörelsemarginal 8,9% 6,5%
Resultat före skatt 1,0 -7,1
Nettoresultat 1,1 -7,1

Läs mer om Transferator AB