Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2019-01-21 17:26:33

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om QuickCool AB: Quickcool hoppas omvänd split ger mer stabila köp- och säljkurser - ordförande

Medicinteknikbolaget Quickcool har kallat till en extrastämma för att klubba igenom förslaget om att göra en omvänd split 1:10. Genom sammanslagningen av aktier hoppas bolagets styrelseordförande Göran Brorsson att aktierna får en mer stabil köp- och säljkurs, enligt ett pressmeddelande.

Quickcool ingick i juni en finansieringslösning med European High Growth Opportunities Securitization Fund, EHGO, som bygger på att långivaren erbjuder kontantutbetalningar i flera omgångar i utbyte mot skuldebrev, som vid valfritt tillfälle konverteras till nyemitterade aktier med kursrabatt.

Quickcools utvecklingsarbete har dragit ut på tiden och aktien har sedan i juni backat med knappt 70 procent.

”Fördröjningarna i vårt utvecklingsarbete är en besvikelse för oss alla. Tyvärr har det medfört att förtroendet och värderingen av bolaget urholkats. När vi nu är i slutfasen av utvecklingen och de slutgiltiga tredje parts godkännandena återstår är det av vikt att vi fortsatt på ett rationellt sätt kan finansiera verksamheten. Dagens låga aktievärde gör att skillnaden mellan köp och säljkurs alltför ofta är oacceptabelt stor vilket är till nackdel för våra aktieägare och de som vill handla med bolagets aktie", kommenterar Göran Brorsson i pressmeddelandet och fortsätter:

"Detta skapar onödig osäkerhet. För att förbättra situationen föreslår nu styrelsen en aktiesammanslagning som innebär att dagens 10 aktier i framtiden ska vara en aktie. Detta påverkar inte bolagets värde men bedöms ge mera stabila köp och säljkurser och därmed också förbättra intresset för bolagets aktie.”, kommenterar styrelseordförande Göran Brorsson i pressmeddelandet.

Även finansieringspartnern Alpha Blue Ocean kommenterar förslaget:

"Som partner i Quickcools finansieringsprogram anser vi att det är ett bra initiativ från styrelsen att de vidtar dessa åtgärder för att stödja en effektiv handel i bolagets aktie. Vi kommer, som redan tidigare har bekräftats, att fortsätta stödja utvecklingen och finansieringen av Quickcool System”, kommenterar Hugo Pingray, grundare och operativ chef på Alpha Blue Ocean och rådgivare till EHGO.

Läs mer om QuickCool AB