Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2019-01-31 07:00:01

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Raybased AB: Raybased handlas idag exklusive teckningsrätt i nyemission

Teknikbolaget Raybased handlas idag den 31 januari exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 1:1, vilket innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie till tekningskursen 1,80 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 8 februari till 22 februari och handel med teckningsrätter sker den 8 februari till 20 februari. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 24,6 miljoner kronor före emissionskostnader.

Läs mer om Raybased AB