Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2019-02-08 12:42:51

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Raybased AB: Raybaseds årsstämma föreslås godkänna emission av teckningsoptioner

Raybaseds styrelse föreslår att teknikbolagets årsstämma beslutar om emission av högst 750 000 teckningsoptioner. Det framgår av kallelsen till stämman, som äger rum 8 mars.

Vidare föreslås stämman bemyndiga styrelsen att besluta om emission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Valberedningen ska presentera förslag till styrelse vid ett senare tillfälle.

Läs mer om Raybased AB