Hem

Publicerat: 2019-02-28 10:19:29

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Fastout Int. AB: Fastout mer än halverade förlusten i fjärde kvartalet

VR- och drönarbolaget Fastout redovisar en oförändrad omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar samtidigt en minskad förlust.

Omsättningen uppgick till 1,6 miljoner kronor (1,6).

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -0,8 miljoner kronor (-2,0). Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,03).

Personalkostnaderna minskade med 0,8 miljoner kronor jämfört med fjärde kvartalet 2017.

Kassa och bank var på 0,5 miljoner kronor (3,1) vid periodens utgång.

Fastouts styrelse och ledning har beslutat att från och med 1 november sätta bolagets främsta fokus på att snabbare nå positivt kassaflöde och lönsamhet.

"Vår strategi är att initialt växa organiskt och nå lönsamhet innan vi åter växlar upp till en aggressivare tillväxt. Överlag har vi ett positivt momentum med populära produkter", uppger vd Håkan Lindgren i rapporten.

Under det gångna kvartalet och efter dess utgång säkrade bolaget återförsäljaravtal med Zentuvo i Finland och med Inviso i Norge. Fastout räknar enligt vd:n med att "börja se de första effekterna av avtalen de närmaste månaderna".

Ambition om att nå ett positivt kassaflöde under första kvartalet i 2019 upprepas.


Fastout, Mkr Q4-2018 Q4-2017 Förändring
Nettoomsättning 1,6 1,6 0,0%
Rörelseresultat -0,8 -2,0
Resultat före skatt -0,8 -2,0
Nettoresultat -0,8 -2,0
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,03

Läs mer om Fastout Int. AB