Hem

Publicerat: 2019-04-26 09:26:34

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Fastout Int. AB: Fastout minskade förlusten i första kvartalet - nådde mål om positivt kassaflöde

VR- och drönarbolaget Fastout redovisar en minskad förlust i första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1,6 miljoner kronor (1,5), en ökning med 7 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet och resultatet efter skatt blev -0,1 miljoner kronor (-1,1). Resultat per aktie hamnade på 0,00 kronor (-0,02).

Kassa och bank var på 0,8 miljoner kronor (2,7) vid periodens utgång.

Under årets första kvartal var kassaflödet positivt, 0,3 miljoner kronor.

"Vad gäller vårt mål om positivt kassaflöde under första kvartalet är vi glädjande nog redan i
hamn. Tack vare ökad kostnadskontroll men med bibehållen och effektivare försäljning ser vi nu att valet att klara oss utan extern finansiering var lyckat. Men vi sätter oss inte tillrätta utan måste med de nya förutsättningarna utveckla bolaget effektivare och nå våra interna försäljningsmål", uppger vd Håkan Lindgren i rapporten.

"Vi har under det första kvartalet fokuserat på att utveckla befintliga projekt som till exempel att komma igång med försäljningen via våra nya återförsäljare Zentuvo i Finland och Inviso i Norge. Det är nära förestående och efter en inkörningsperiod räknar vi med att kunna börja notera växande intäkter via de nya och resurseffektiva kanalerna. Vi har även fokuserat på vår lönsamhetsstrategi som vi anser oss vara på mycket god väg att lyckas med", fortsätter han.


Fastout, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Nettoomsättning 1,6 1,5 6,7%
Rörelseresultat -0,1 -1,1
Nettoresultat -0,1 -1,1
Resultat per aktie, kronor 0,00 -0,02

Läs mer om Fastout Int. AB