Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2019-05-20 11:52:01

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om BibbInstruments AB: Bibb Instruments har fått positiva resultat i preklinik med Endodrill Model X

Medicinteknikbolaget Bibb Instruments uppger att bolaget fått framgångsrika resultat från en preklinisk studie med Endodrill Model X. Studien är ett centralt avslutande steg inför klinisk fas och bekräftar att produkten fungerar i en djurmodell, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Bolaget har tillsammans med två kirurger och en gastroenterolog genomfört en preklinisk studie i djurmodell i Sverige. Studien hade flera syften, bland annat att utvärdera den senaste prototypen av Endodrill Model X, att låta de läkare som ska medverka i en planerad svensk multicenterstudie bekanta sig med instrumentet, samt att generera viktig data inför ansökan om klinisk prövning hos Läkemedelsverket.

I de prekliniska försöken utvärderades det motoriserade biopsiinstrumentet i olika organ i både övre och nedre mag- och tarmkanalen. Läkarna bekräftade att instrumentet kan ta högkvalitativa biopsier, att det kan ta flera prover samtidigt och att det fungerar för både djup och ytlig vävnadsprovtagning.

"För den konstruerade djupa tumören gjordes en jämförelse med en ledande ultraljudsledd finnål. Proverna tagna med Endodrill Model X var avsevärt mycket större än med finnålen, vilket kan vara helt avgörande för att ställa fullständig diagnos. Läkarna som utförde försöken var utan tvekan imponerade av Endodrill Model X och såg stora möjligheter i klinisk användning", skriver bolaget.

I nästa steg för Endodrill Model X ligger förberedelser inför en planerad svensk multicenterstudie.

Läs mer om BibbInstruments AB