Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2019-05-22 10:42:55

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PEN Concept Group AB: Pen Concept ökar förlusten i första kvartalet

Butiksinredningsbolaget Pen Concept redovisar något lägre intäkter och en ökad förlust i första kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen backade till 35,9 miljoner kronor (36,7), en minskning med 2 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -6,8 miljoner kronor (-4,6).

Resultatet före skatt var -7,6 miljoner kronor (-4,7).

Resultatet efter skatt blev -7,6 miljoner kronor (-4,3). Resultat per aktie hamnade på -0,30 kronor (-0,19).

Intäkterna är lägre än bolagets förväntningar, vilket till stor del beror på att restaurang-segmentet inte levererat på bolagets förväntningar. Det negativa resultatet är till största delen beroende på en något lägre försäljning och produktmix som påverkar marginalen samt omorganisation.

"I våra bolag fortsätter vi att fokusera på olika kundgrupper så att vi blir specialister inom respektive område. Med uppdelning mellan försäljning och projektledning som genomförts så säkras en bra orderingång. Vi har under kvartal ett ökat kundbearbetningen i alla affärsområden vilket kommer att ge resultat under kommande kvartal", kommenterar vd Magnus Hjorth i delårsrapporten.

"Pen Concept Group har till skillnad från många av våra konkurrenter tre affärsområden, mässa, restaurang och butiksinredning. När det gäller mässa och butik så är vi på helt rätt väg och vi har stärkt våra positioner. Däremot så har vi haft en del problem inom restaurangsegmenten där vi under fjärde kvartalet hade lägre volymer än vi räknat med. Detta har fortsatt även under första kvartal 2019. Vi arbetar intensivt med att komma upp till de nivåer som vi skall ligga på. Det ser betydlig ljusare ut inför kvartal två och framöver", fortsätter Magnus Hjorth.

"Första kvartalet har varit mycket förändringar främst på dotterbolaget Pen Interiör. Det återstår en del förändringsarbete men jag är helt övertygad om att vi under 2019 kommer se resultatförbättring i koncernen", avslutar Magnus Hjorth.


Pen Concept, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Nettoomsättning 35,9 36,7 -2,2%
Rörelseresultat -6,8 -4,6
Resultat före skatt -7,6 -4,7
Nettoresultat -7,6 -4,3
Resultat per aktie, kronor -0,30 -0,19

Läs mer om PEN Concept Group AB