Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2019-05-31 08:50:06

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Raybased AB: Raybased minskar omsättning och ökar förlusten under första kvartalet

Fastighetsteknikbolaget Raybased redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust.

Omsättningen uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,5). Aktiverat arbete för egen räkning var 0,4 miljoner kronor (0,7).

Rörelseresultatet blev -3,2 miljoner kronor (-2,7).

Resultatet före skatt var -3,5 miljoner kronor (-2,7).

Resultatet efter skatt blev -2,7 miljoner kronor (-2,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,18 kronor (-0,27).

"Kvartal 1 har varit intensivt och företaget har arbetat enligt plan. I Raybaseds senaste årsredovisning skrev jag att huvudfokus 2019 är försäljning och marknadsföring. För oss handlar det om att ta bolaget från att vara ett litet bolag fokuserat på en teknisk lösning till att ta steget och bli en tjänsteleverantör som levererar tydliga lösningar till tydligt definierade kundutmaningar. Klarar vi av denna utmaning så har vi lagt grunden för stor volymtillväxt, goda marginaler och god lönsamhet för Raybased", skriver vd Jonas Almquist.


Raybased, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Nettoomsättning 0,3 0,5 -40,0%
Rörelseresultat -3,2 -2,7
Resultat före skatt -3,5 -2,7
Nettoresultat -2,7 -2,1
Resultat per aktie, kronor -0,18 -0,27

Läs mer om Raybased AB