Nyheter | Spotlight
Hem

More from the company

Publicerat: 2016-12-23 09:56:31

BrainCool AB: Ökade forskningsanslag till medicinsk kylning, nya rön kring traumatisk hjärnskada och ökad användning av medicinsk kylning i USA

Det statliga Vetenskapsrådet anslår 20 mkr till forskning inom medicinsk kylning. Samtidigt publiceras en tung rapport i Storbritannien om medicinsk kylning vid traumatisk hjärnskada. En marknadsundersökning i USA visar på ökad användning av medicinsk kylning vid hjärtstopp.


Statliga Vetenskapsrådet har tilldelat ett projekt kring medicinsk kylning vid hjärtstopp 20 mkr i forskningsmedel. Ansvarig för projektet är Niklas Nilsen, överläkare på intensivvårdskliniken vid Helsingborgs Lasarett. Studien ska omfatta minst 1200 patienter i 14 länder och pågå i tre år.

Syftet med studien är att söka svar på om medicinsk kylning är bättre än vanlig behandling vid hjärtstopp. Till följd av syrebrist vid hjärtstopp finns det risk för bestående hjärnskador. En nedkylning kan minska skadorna. I studien ska patienterna kylas ned till en kroppstemperatur på 33 grader.

Vi tolkar Vetenskapsrådet beslut att satsa på forskning kring medicinsk kylning som mycket positivt för BrainCool, säger Martin Waleij, VD för BrainCool AB. Vi för en diskussion med flera klinker om att använda BrainCools produkter i studien, vilket kommer skapa viktiga referens klinker i en klinisk studie utan kostnader för bolaget.

Ytterligare rön kring medicinsk kylning publicerades i tidskriften Critical Care Medicine i mitten av december. Artikeln refererar en studie av forskare från Royal Holloway, Ashford och St Peters Hospital och Imperial College London kring medicinsk kylning vid traumatisk hjärnskada.

Forskningsstudien visade att patienter som behandlades med medicinsk kylning hade 18 procent bättre chans att överleva och 35 procents bättre chans att minska hjärnskadorna vid en hjärnskada. Studien omfattade 3 100 vuxna patienter och cirka 450 barn. Patienterna kyldes ned till 33 grader under 72 timmar. Nedkylning av vuxna var effektivt medan kylning av barn kunde vara fatalt.

Boston Medtech Advisors har på uppdrag av BrainCool genomfört en undersökning av marknaden för medicinsk kylning i USA. Undersökningen, som inleddes i december 2015 och finansierades av forskningsbidrag, har nyligen slutförts.

Undersökningen konstaterar att 70 procent av sjukhusen i USA har ökat användningen av medicinsk kylning vid hjärtstopp de senaste fem åren. Marknaden enbart i USA uppskattas till drygt 290 miljoner dollar årligen varav system svarar för 68 miljoner dollar och kylplattor/katetrar står för 225 miljoner dollar. Antalet patienter som behandlas med medicinsk kylning uppskattas till 100 000 årligen. Marknaden bedöms växa kraftigt över de kommande åren, både i form av ökat användning och fler indikationer.

Undersökningen omfattade 40 sjukhus i 37 städer och 26 stater. 50 procent av underlaget var stora sjukhus (400-1000 vårdplatser) och 50 procent mellanstora sjukhus (100-400 vårdplatser). Vid nästan alla större sjukhus används medicinsk kylning vid hjärtstopp medan ett avsevärt antal medelstora sjukhus också använder behandlingsmetoden.

Mer än 70 procent av sjukhusen använder kylplattor medan 25-30 procent använder intravenös behandling med kateter. Vid 90 procent av sjukhusen kyls patienterna ned i 1-3 dagar med en användning av 1,5 kylplattor i genomsnitt per patient.

-          Det finns således en betydande potential för BrainCool på den amerikanska marknaden. Vi lämnade in en ansökan till FDA för ett år sedan för godkännande av The BrainCool Systems och är nu i slutfasen och vi har påbörjat marknadsförberedelser, säger Martin Waleij.

-BrainCool AB (publ) kommer anordna kapitalmarknadstillfällen och företagspresentationer under det kommande kvartalet Stockholm och Lund med fokus på presentation av USA marknaden och integrationen av förvärvet av Benechill, vi återkommer med datum och planering inpå det nya året, avslutar Martin Waleij

För mer information 

Martin Waleij – VD BrainCool AB (publ)
Telefon: 0733 -93 70 76
E-post:   martin.waleij@braincool.se          
 

Läs mer om BrainCool AB