Hem

Publicerat: 2019-07-02 09:54:57

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Nanologica AB: Nanologica startar verksamhet inom preparativ kromatografi med avtal med kinesiska Yunbo

Life science-bolaget Nanologica har tecknat avtal med kinesiska Yunbo Technology om leverans av media för preparativ kromatografi till ett värde av 14 miljoner dollar, motsvarande 128 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nanologica startar med avtalet som grund volymproduktion av silika hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions. Produktionsstarten fordrar investeringar om 29 miljoner kronor, vilka lånefinansieras.

Avtalet mellan Nanologica och Yunbo Technology löper under sex år mellan 2021 och 2026 och innebär att Nanologica ska leverera media för preparativ kromatografi till ett värde av 14 miljoner dollar, motsvarande 128 miljoner kronor. Första leverans sker under 2021 med successiv ökning av leveranserna fram till 2026. Yunbo blir därmed exklusiv distributör för Nanologicas såväl analytiska som preparativa produkter i Kina.

Ramavtalet med kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions i Newcastle i Storbritannien tecknades 2018. Tekniköverföring för uppskalningsprocessen har pågått under en tid och produktionen förväntas kunna starta inom kort med leverans av testmaterial under 2020 och de första kommersiella produkterna under 2021.

Yunbo Technology erlägger 9 miljoner kronor i förskott i samband med avtalets undertecknande. Förskottet kommer att räknas av från analytiska produkter som Yunbo köper av Nanologica under 2019 och 2020. Betalning för material för preparativ kromatografi erlägger Yunbo i samband med att de produkter som avtalet omfattar levereras.

De investeringar i företrädesvis utrustning som behövs för att skala upp produktionen och för att tillgodose ett större behov av rörelsekapital, finansieras genom lån och kreditramar om totalt 35 miljoner kronor från Swedbank och två privata långivare. Lånen löper mellan
2-4 år. Investeringarna sker huvudsakligen under 2019 och 2020.

"Att vi tecknar ett flerårigt avtal med Yunbo och startar volymproduktion av vår silika är en viktig milstolpe som transformerar vår affär. Vi har under en längre tid arbetat för att kunna ta detta steg och det känns tryggt att både ha avtal med en kund och att ha säkrat finansiering för de investeringar som krävs. Vi anträder nu på allvar vår resa inom preparativ kromatografi, ett område som om några år kommer att kunna generera betydande lönsamhet för bolaget", säger Nanologicas vd Andreas Bhagwani.

Nanologica bedömer att potentialen inom det preparativa området är stor. Villkoren i tecknade avtal med Yunbo och Sterling medför en vinst för Nanologica. Bolaget har för avsikt att utveckla fler kunder på området, vilket förväntas underlättas av att volymproduktion startar och större volymer material kommer att kunna tillställas potentiella kunder för test. Fler kunder bör kunna förstärka lönsamheten ytterligare.

Läs mer om Nanologica AB