Hem

Publicerat: 2019-07-04 11:36:41

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om RhoVac AB: Rhovac får positiva resultat från årsuppföljning av fas I/II-studie

Forskningsbolaget Rhovac har fått positiva resultat från en 12-månadersuppföljning av en klinisk fas I/II-studie inom prostatacancer.

"Uppföljningsdata bekräftar att vår produkt har en mycket god säkerhetsprofil och tolereras väl av prostatacancerpatienter. Resultaten visar också att immunsvaret, som vi visste var signifikant och robust, också är långvarigt", säger vd Anders Ljungqvist i ett pressmeddelande.

Totalt fick 22 prostatektomiserade cancerpatienter RV001-behandling under en period på ungefär 30 veckor. Efter avslutad RV001-behandling övervakades samtliga patienter under en period: 3, 6, 9 och 12 månader efter behandlingen utvärderades patienterna för behandlingsrelaterade reaktioner och immunologiskt svar.
Av de 18 patienter som visade signifikant behandlingsrelaterat immunologiskt svar vid avslutad behandling visade samtliga fortfarande signifikant respons vid 3-, 6- och 9-månadsuppföljningen. Vid 12-månadsuppföljningen visade 17 av de 18 svarande patienterna signifikant immunologiskt svar.

Inga behandlingsrelaterade biverkningar rapporterades under uppföljningsfasen.

Läs mer om RhoVac AB