Hem

Publicerat: 2019-07-09 11:23:50

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SelectImmune Pharma AB (publ): Selectimmune Pharmas teckningsoption TO 1B börjar handlas den 15 juli

Forskningsbolaget Selectimmune Pharma emitterade i samband med nyemissionen inför noteringen på Spotlight Stock Market teckningsoptioner TO 1B. Aktien började handlas den 26 juni och teckningsoptionen kommer att börja handlas den 15 juli. Det framgår av ett pressmeddelande.

Sista handelsdag för teckningsoptionerna är den 17 september 2020. En teckningsoption TO 1B ger rätt att teckna en ny B-aktie till teckningskursen 8 kronor per aktie mellan den 3 och 17 september 2020. Bolaget kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att tillföras 16 miljoner kronor före emissionskostnader.

Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)