Hem

Publicerat: 2019-07-23 12:22:18

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om QuickCool AB: Quickcool avropar sjunde konvertibellånet i finansieringsavtal

Medicinteknikbolaget Quickcool avropar det sjunde konvertibellånet från European High Growth Opportunities Securitization Fund på 2,0 miljoner kronor, i enlighet med den finansieringslösning som bolaget aviserade i juni 2018. Det framgår av ett pressmeddelande.

Konvertiblerna löper utan ränta och förfaller till betalning tolv månader efter att de har registrerats hos Bolagsverket, om de inte konverteras dessförinnan. Konverteringskursen per ny aktie ska motsvara ett belopp om 90 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen för Quickcools aktie under de femton handelsdagar som föregår dagen för konvertering.

Quickcool utfärdar även 222 222 teckningsoptioner kopplade till konvertiblerna. Varje teckningsoption har en löptid på tre år och berättigar European High Growth Opportunities Securitization Fund att teckna en ny aktie i Quickcool till ett lösenpris på 2,70 kronor per aktie.

Teckningsoptionerna utfärdas utan kostnad. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Quickcool att erhålla 600 000 kronor, motsvarande 30 procent av det nominella beloppet för konvertiblerna.

Läs mer om QuickCool AB