Hem

Publicerat: 2019-08-30 09:12:08

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Raybased AB: Raybased redovisar små omsättnings- och resultatförändringar i andra kvartalet

Fastighetsteknikbolaget Raybased redovisar ökad omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen uppgick till 0,4 miljoner kronor (0,2).

Rörelseresultatet blev -3,1 miljoner kronor (-2,7).

Resultatet före skatt var -3,1 miljoner kronor (-3,0).

Resultatet efter skatt blev -2,4 miljoner kronor (-2,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,10 kronor (-0,30).

"Under kommande kvartal kommer vi ha ett tydligt försäljningsfokus på vår mest utvecklade tjänst – "Metering as a Service". Affärsutvecklingsmässigt så fortsätter vi arbetet att vidareutveckla våra övriga tjänster – "as a Service" lösningar", kommenterar vd Jonas Almquist.


Raybased, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 0,4 0,2 100,0%
Rörelseresultat -3,1 -2,7
Resultat före skatt -3,1 -3,0
Nettoresultat -2,4 -2,4
Resultat per aktie, kronor -0,10 -0,30

Läs mer om Raybased AB