Hem

Publicerat: 2019-09-04 17:23:11

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om QuickCool AB: Quickcool räknar med att kunna presentera förslag om omvänd fusion i september

Quickcools styrelse räknar med att kunna presentera ett förslag om långsiktig finansiering till aktieägarna under september. Det uppger medicinteknikbolaget i ett månadsbrev.

Bolaget konstaterar att det försenade utvecklingsprojektet har försvårat anskaffningen av nödvändigt rörelsekapital samtidigt som det befintliga finansieringsupplägget, som aktiverades i juni förra året, har kritiserats.

Quickcool har, som tidigare meddelats, mottagit ett förslag om långsiktig finansiering av den löpande verksamheten fram till beviljandet av den erforderliga CE-märkningen av Quickcool System, som omfattar en potentiell "omvänd fusion".

"Denna långsiktiga finansieringslösning gör det möjligt för Quickcools organisation att frigöra resurser, fokusera på att slutföra utvecklingsprojektet och uppnå CE-märkningen, utan att ägna ytterligare tid åt finansieringsfrågor. Styrelsen räknar med att kunna presentera ett förslag till aktieägarna under september", uppger bolaget i månadsbrevet.

Läs mer om QuickCool AB