Hem

Publicerat: 2019-11-05 13:58:29

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om QuickCool AB: Quickcool skiftar fokus efter utdragen CE-process, vill bli betydande cannabis-investerare inom tre år - vd

Spotlight-bolaget Quickcool stöper om sin verksamhet rejält och ska nu investera och verka inom området för medicinsk cannabis och alternativmediciner. Bolaget har länge kämpat med att få CE-märkning för sin medicinska kylningsprodukt - en kamp som dragit ut på tiden och skrämt investerare. Nu låter man kylningsprodukten fortsätta vänta på sin certifiering i ett separat dotterbolag medan man byter fokus.

- Avsikten är att vi skall bli en betydande investerare och aktör inom området cannabis och alternativ medicin och inom de första tre åren. Vi har identifierat flertalet potentiella investeringsmöjligheter, säger Fredrik Radencrantz till Finwire.

Medicinteknikbranschen har på senare tid påverkats av nya regler och därmed hårdare myndighetskrav samt en brist på anmälda organ, så kallade notified bodies, som ger ut CE-märkningar av medicintekniska produkter. Flera svenska bolag väntar fortfarande på sina certifieringar, däribland Irras, Episurf, Brighter och Calmark, och den utdragna processen har blivit ett problem för Quickcool.

- Denna osäkerhet har försvårat vår kapitalanskaffning. Vi har tvingats utvärdera och beakta många olika potentiella finansieringslösningar och konstellationer, säger Fredrik Radencrantz.

Den nya satsningen görs med bolagets finansiär European High Growth Opportunities Securitization, ett investeringsbolag med säte i Luxemburg, i ryggen. Bolaget har skissat på en finansieringslösning med finansiären baserad på konvertibla skuldebrev samt teckningsoptioner. Finansieringslösningen innebär att bolaget, under en 36-månadersperiod, kan få totalt 600 miljoner kronor - något Fredrik Radencranz anser är det mest attraktiva alternativet för bolagets aktieägare.

European High Growth Opportunities Securitization, EHGO, har tidigare haft finansieringsavtal med flera svenska småbolag som är noterade på börsen, men majoriteten av dessa har nu sagts upp eller pausats då avtalets utformning haft negativ påverkan på bolagens aktiekurs.

Även Quickcools styrelse har sett över möjligheten att ersätta eller komplettera finansieringsavtalet med EHGO som ingicks sommaren 2018, något som bland annat togs upp i rapporten för det första kvartalet i år. Den nya verksamhetsinriktningen stöttas dock av EHGO, som enligt Fredrik Radencranz är redo att investera stora pengar i cannabisområdet, och har arbetats fram i samråd med bolagets största ägare Biovation som i våras tog en stor position i bolaget. För Finwire berättar Fredrik Radencranz om hur bolaget kom in på idén om fokusskiftet.

- Mot bakgrund av våra kapitalbehov så förde vi en öppen dialog med bolagets största ägare Biovation. Flera förslag diskuterades och det förslag som nu presenterats har av styrelsen bedömts som det mest attraktiva för bolagets aktieägare, säger han och tillägger:

- Vi gjorde en bedömning att detta nya verksamhetsområde skulle skapa intresse då verksamheter inom cannabis och alternativ medicin i mångt och mycket är i sin linda i Europa.

Quickcool handlas på Spotlights observationslista och meddelade tidigare under hösten att bolaget förhandlade med en aktör om en omvänd fusion, ett samtal som fick ett abrupt slut.

- Ett huvudspår som vi arbetade med var att genomföra ett omvänt förvärv inom cannabis och alternativ medicin, men vi kom inte överens om värderingarna av våra bolag. Därefter lades dessa diskussioner på is tills vidare. Samtidigt förde vi en dialog om alternativa lösningar, där vi slutligen kom överens om det upplägg som presenterades i ett pressmeddelande under söndagen.

Dotterbolaget som ska fortsätta jobba med kylningsprodukten kommer att finansieras av moderbolaget mellan 12-15 månader framåt och bolaget bedömer att en CE-märkning bör ges ut innan dess. Därefter kan bolaget komma att sälja eller notera verksamhetsdelen.

- Vår bedömning är att verksamheten kommer att ha en mycket högre värdering vid den tidpunkt då vi har erhållit vår CE-märkning. Det finns ett stort intresse för vår kyllösning och vi måste utvärdera de alternativ som kan finnas efter att CE-märkning erhållits ur ett aktieägarperspektiv. Det är för tidigt för styrelsen att uttala sig om vilken väg vi slutligen väljer, säger Quickcool-chefen.

Quickcools aktie rusade under måndagen och var vid handelsdagens slut upp 32 procent, efter att ha tappat delar av uppgången. Idag faller aktien tillbaka med drygt 6 procent.

Läs mer om QuickCool AB