Hem

Publicerat: 2019-11-21 15:08:36

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om EcoRub AB: Ecorub söker efter ny vd, nuvarande vd ska fokusera på utveckling och försäljning

Miljöteknikbolaget Ecorubs styrelse har utsett en arbetsgrupp vars uppgift är att rekrytera en ny vd för bolaget. Rekrytering av ny vd sker för att nuvarande vd Åke Paulsson skall kunna frigöra mera resurser på utvecklings- och försäljningsarbete. Det är en process som kan dra ut på tiden, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Tills ny vd är rekryterad och på plats kommer en ledningsgrupp från styrelsen gå in och stötta nuvarande vd så att Åke Paulsson kan prioritera arbetet med att utveckla olika material och produkter, och stötta den säljmotor som är under utveckling.

Susanne Stenmark från ledningsgruppen går in som vice vd. Hon har operativt ansvar för försäljning, marknad, ekonomi och HR. Åke Paulsson antar rollen som ansvarig för produktion, forskning och utveckling.

Ecorub genomför nu en satsning för att etablera en säljorganisation som har som uppgift att bära ut informationen om TPRR och skapa förutsättningen för en fördubbling av försäljningsvolymen från ett år till nästa för att nå de av ägardirektivet uppsatta målen. Ecorub kommer att utöka produktionsorganisationen för att svara mot förväntade verksamhetsökningar.

Läs mer om EcoRub AB