Hem

Publicerat: 2019-11-25 08:06:26

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om OptiMobile AB: Optimobile redovisar små förändringar av resultatet

Telekombolaget Optimobile, som är noterat på Spotlight, redovisar små förändringar av resultatet och omsättningen.

Omsättningen uppgick till 0,2 miljoner kronor (0,2).

Rörelseresultatet blev -0,9 miljoner kronor (-0,8). Resultatet före skatt var -0,9 miljoner kronor (-0,9). Resultatet efter skatt blev -1 miljoner kronor (-1,5). Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (-0,15).

"Utöver färdigställandet och exekveringen av Polkomtel-affären har vi under perioden och de senaste månaderna haft diskussioner med både existerande och potentiella nya kunder. En av dessa diskussioner och kunder är NSF Telecom i Finland som vi skrev en avsiktsförklaring med i september efter att NSF Telecom genomfört en kortare test av OptiMobiles testtjänst", skriver vd Lars Rutegård i rapporten.

Diskussionen med NSF Telecom om en affär och ett slutligt avtal har därefter fortsatt. Förhoppningen är enligt Optimobile-chefen att ett avtal skall vara på plats inom en snar framtid.

"Utöver denna kund har vi pågående kundaktiviteter via våra säljrepresentanter på ett antal marknader i både Europa och i andra delar av världen", skriver Rutegård.

Lars Rutegård lämnar bolaget vid årsskiftet efter fyra år på posten som vd.


Optimobile, Mkr Q3-2019 Q3-2018 Förändring
Nettoomsättning 0,2 0,2 0,0%
Rörelseresultat -0,9 -0,8
Resultat före skatt -0,9 -0,9
Nettoresultat -1 -1,5
Resultat per aktie, kronor -0,07 -0,15

Läs mer om OptiMobile AB