Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-07-10 09:03:30

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Plejd AB: RESULTATET FÖRE SKATT FÖRBÄTTRADES I 2 KV

STOCKHOLM (Direkt) Plejd, vars verksamhet kretsar kring smart belysning, ökade nettoomsättningen till omkring 24,9 miljoner kronor i det andra kvartalet (6,9). Resultatet före skatt uppgick till 4,1 miljoner kronor (-0,4).

"Vi mer än tredubblar försäljningen mot samma period föregående år och vi har redan passerat försäljningen med råge jämfört med helåret 2017", skriver vd Babak Esfahani i delårsrapporten.

Under kvartalets lopp har bolagets tredje dosprodukt DIM-02 gått in i serieproduktion vilken väntas nå grossister efter industrisemestern. Under andra halvåret väntas samtidigt lansering av ytterligare fyra produkter.

I Norge har dotterbolaget Plejd AS satts upp och en landschef har tillsatts. Försäljningen väntas komma i gång under den senare delen av innevarande kvartal.

Bolagisering av Plejd i Finland pågår och säljstart i förväntas ske under årets sista kvartal.

Gällande utsikterna skriver bolaget i rapporten att hösten normalt är den starkaste perioden försäljningsmässigt i branschen. Det påpekas däremot att tredje kvartalet är det svagaste med anledning av industrisemestern.

"Vi kommer nu ytterligare intensifiera våra investeringar för att maximera tillväxten de närmaste åren och ta en viktig position på marknaden som nu står inför ett teknikskifte. Investeringarna avser både utveckling av nya produkter men likväl intåg på nya marknader", heter det i rapporten.          
        

Läs mer om Plejd AB