Nyheter | Spotlight
Hem

More from the company

Publicerat: 2017-05-05 12:28:59

Raybased AB: Forskningsprojekt om energisparande på förskola

<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span><strong></strong></span></p>

Förskolan Vitsippan i Trollhättan har i ungefär ett år varit utrustat med Raybaseds trådlösa fastighetsstyrning. Den blir nu en förebild för andra verksamheter vad gäller arbetet med miljömedvetenhet, energibesparing och verksamhetsutveckling.  

Högskolan Väst forskar kring vad den nya tekniken innebär för personalen och verksamheten. I forskningsstudien ingår studenten Johanna Karlssons examensarbete där hon undervisar för att lära barnen mer om energi.

Ta del av hela artikeln på följande länk:
https://www.hv.se/mot-oss/organisation/centrum-for-hallbar-utveckling/artikel-forskningsprojekt-vitsippan/

Lennart Olving, VD Raybased

Om Raybased 

Raybased utvecklar och säljer ett trådlöst system för styrning och optimering av alla elektriska funktioner I fastigheter, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Systemet är kompatibelt med både befintliga och framtida system och komponenter, vilket skapar oändliga möjligheter.


För ytterligare information

Lennart OlvingVD, Raybased AB (publ)Telefon: 0725 - 486 688
E-post: lennart.olving@raybased.com 
Lars Elmberg Styrelseordförande, Raybased AB (publ)Telefon: 0708 - 237 004E-post: lars.elmberg@raybased.com 



 

Läs mer om Raybased AB