Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-07-10 10:25:27

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Respiratorius AB: BEKRÄFTAT ATT EFFEKT RES022-125 EJ SIGNIFIKANT

STOCKHOLM (Direkt) En djupare analys av resultaten från den effektstudie för Respiratorious läkemedelskandidat RES022-125, som genomfördes av Cadila och kommunicerades under slutet av 2017, visar att trots de lovande resultaten så uppnås inte statistisk signifikans i den studien.

Det meddelar Respiratorius i ett pressmeddelande.

Hur nära var resultaten för RES022-125 att vara statistiskt signifikanta?

"Det har jag inte en siffra på", säger Respiratorius vd Johan Drott till Nyhetsbyrån Direkt.

Var det mycket nära eller var det svårt att hitta någon effekt över huvudtaget?

"Det är framförallt en analys av vävnadsprover och då fanns det vissa problem med vissa av vävnadsproverna som gjorde att vi inte kunde använda dem för den djupare analysen. Därför blev inte studien som sådan statistiskt underbyggd", säger han.

I tisdagens pressmeddelande meddelar Respiratorius samtidigt att en patentansökan har inlämnats gällande en ny substans som är resultatet av Respiratorius forskning inom KOL och astma.

"Den nya substansen bedöms ha en fördelaktig säkerhetsprofil och motsvarande antiinflammatoriska och bronkrelaxerande egenskaper som RES022-125", skriver bolaget.

Respiratorius fokuserar nu på att snarast möjligt inleda kliniska studier med den nya substansen, som enligt bolaget är väsentligt mer attraktiv när det gäller återstående patenttid om man jämför med ursprungliga RES022-125.

Vid ett godkänt patent erhålls marknadsexklusivitet i ansökta länder till och med 2038.

"Den gamla substansen, 125:an, har en återstående patenttid på knappa 10 år. Vi ser att det här är en fantastisk möjlighet att bygga vidare på den kunskap som finns inom Resporatorius och gå vidare med den nya substansen i stället. Det här sannolikt är mycket, mycket bättre för oss att göra", säger Johan Drott.

Ni skriver att den nya substansen har "motsvarande antiinflammatoriska och bronkrelaxerande egenskaper"?

"Ja, vi har precis gjort analyser på det och de är jämförbara så det är inte någon försämring. Sannolikt är allting bättre med den nya substansen. Det är därför vi väljer att gå vidare med den omgående."

Samtidigt nådde den tidigare substansen inte statistisk signifikans, och här har ni "motsvarande" egenskaper?

"Det var sannolikt inte substansen i sig utan en del berodde på prepareringen av vävnadsprover med mera och hur studien var genomförd. Därför avser vi ta den vidare och det kan innebära att vi gör om den tidigare studien och drar den genom toxokologiska studier snarast möjligt så att vi kan komma in i människa. Totalt sett ska det här inte behöva betyda någon avsevärd försening för det övergripande projektet. I stort sett dubblerar vi den återstående patenttiden med råge och det tror vi är mycket mer värt vid en exit-diskussion om projektet. Det här är bra för Respiratorius i alla avseenden", säger Johan Drott avslutningsvis.            
          

Läs mer om Respiratorius AB