Nyheter | Spotlight
Hem

More from the company

Publicerat: 2017-05-22 15:03:41

Emotra AB: Emotra och EDOR® presenteras under Aktiedagen i Malmö den 23 maj

Emotra kommer att presenteras under ”Aktiedagen”, som arrangeras av Aktiespararna, i Malmö, i morgon den 23 maj, kl. 09:00 – 09:30. Nedan återfinns en direktlänk så att man kan följa presentationen i livesändning.

Under ”Aktiedagen” i Malmö i morgon den 23maj kl. 9:00- 9:30 presenteras Emotra och dess produkt, EDOR®, för evaluering av självmordsrisk samt de viktigaste slutsatserna från de kliniska studierna av bolagets VD och av dess forskningschef, Lars-Håkan Thorell, som också är upphovsmannen bakom metoden.

Direktlänk till presentationen:   http://www.aktiespararna.se/live

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Emotra AB