Nyheter | Spotlight
Hem

More from the company

Publicerat: 2017-05-31 11:33:23

Emotra AB: Presentation av Emotra och EDOR® under Aktiedagen i Malmö

Under Aktiedagen, den 23 maj i Malmö, arrangerad av Aktiespararna, presenterades Emotra och EDOR®. Nedan återfinns en direktlänk till presentationen.

Under ”Aktiedagen” i Malmö, den 23 maj, gavs en presentation av bolaget och dess produkt EDOR® för evaluering av självmordsrisk, av Emotras VD och av dess forskningschef, Lars-Håkan Thorell, upphovsmannen bakom EDOR®.

Direktlänk till presentationen:   https://youtu.be/PsZfcFHQWOs

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Emotra AB