Hem

Publicerat: 2020-05-12 07:02:57

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om STENOCARE A/S: Stenocare tar in pengar och ska lista sig på First North

Danska Stenocare, som sysslar med medicinsk cannabis, kommer att genomföra en nyemission som inbringar det upp till nästan 45 miljoner danska kronor, motsvarande 64,5 miljoner kronor. Det är också beslutat att bolaget ska byta handelsplats från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North.

Emissionen är på exakt 44,8 miljoner danska kronor om man räknar in övertilldelningen på 15 miljoner danska kronor. Nettosumman som bolaget får av emissionen är 41,5 miljoner danska kronor.

Pengarna tänker bolaget investera i det nuvarande odlingsprojektet, forskning och utveckling samt för internationalisering och som operationell buffert.

Emissionen består av som högst 1 490 460 aktier. För att teckna en aktie under emissionen krävs sex teckningsrätter. Varje befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt.

Teckningskursen är satt till 20 danska kronor per aktie. Teckningsperioden är mellan 27 maj och 11 juni. Grundarna av Stenocare har också beslutat att erbjuda gratisaktier till tecknarna i nyemissionen. Värdet på de extra aktierna är cirka 20 miljoner danska kronor.

Bolaget informerar också att det förväntas börja handlas på First North Growth Market Denmark från och med 18 maj. Sista handelsdagen på Spotlight väntas bli den 15 maj.

Läs mer om STENOCARE A/S