Hem

Publicerat: 2020-05-20 10:25:16

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om OptiMobile AB: Optimobile genomför nyemission på 7,9 miljoner kronor

Telekombolaget Optimobile har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigandet från extra bolagstämma i januari att emittera aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget kommer vid fullteckning att tilföras 7,9 miljoner kronor före emissionskostnader.
Nettolikviden från nyemissionen kommer att stärka Optimobiles finansiella ställning och beräknas, tillsammans med prognosticerade rörelseintäkter och nuvarande likvida medel, vara tillräcklig för att täcka bolagets behov av rörelsekapital under kommande tolv månader.

För varje befintlig aktie erhålls tre teckningsrätter. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie. Teckningskursen är 30 öre per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till teckningsrätter är den 26 maj och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 27 maj. Teckningstiden löper från 2 juni till 16 juni och handel med teckningsrätter sker den 2 juni till 11 juni.

Läs mer om OptiMobile AB