Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2014-07-29 10:30:37

EQL Pharma AB: EQL Pharma AB (publ) förlänger handeln i teckningsoption TO 1

Som en följd av att styrelsen i EQL Pharma AB (publ) beslutat att senarelägga lösenperioden för teckningsoptionen TO 1 (ISIN-kod SE0005497740) till 7 oktober 2014 till 28 oktober 2014 kommer även handeln att förlängas på AktieTorget. Sista dag för handel i teckningsoption TO 1 blir torsdagen den 23 oktober 2014. För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Fåhraeus Vd EQL Pharma AB (publ) Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00 E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com Hemsida: www.eqlpharma.com EQL Pharma AB (publ) i korthet: EQL Pharma bildades 2006 av Christer Fåhraeus och Karin Wehlin och är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är likvärdiga med originalläkemedel vars patent har löpt ut. Bolaget har en produkt roadmap som till och med 2015 omfattar minst sex ”first-in-class generics” (generika utan ytterligare konkurrenter utöver originalläkemedlet). Under 2016 och framåt planerar Bolaget att lansera ytterligare ett större antal ”first-in-class generics”. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden.

Läs mer om EQL Pharma AB