Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2014-08-20 08:30:00

EQL Pharma AB: EQL Pharma AB offentliggör memorandum

Styrelsen i EQL Pharma AB (publ) offentliggör härmed Memorandum, med anledning av förestående företrädesemission med övertilldelningsoption (”Erbjudandet”). Memorandum för nedladdning eller beställning Memorandum, informationsbroschyr och anmälningssedel kan laddas ner på: • EQL Pharmas hemsida: www.eqlpharma.com • AktieTorgets hemsida: www.aktietorget.se • Aktieinvests hemsida: www.aktieinvest.se • EmissionsTorget: www.emtorget.se Tryckt memorandum, informationsbroschyr och anmälningssedel kan beställas från EQL Pharma per e-post till: info@eqlpharma.com eller per telefon: 046 - 12 01 70. Information till aktieägare med anledning av Erbjudandet • Direktregistrerade aktieägare kommer per post att erhålla: a) tryckt memorandum; b) vd-brev; c) emissionsredovisning; d) ”särskild anmälningssedel 1” för teckning med företräde; samt e) ”särskild anmälningssedel 2” för teckning utan företräde (porto betalt). • Förvaltarregistrerade aktieägare kommer per post att erhålla (observera att detta inte gäller för aktieägare som har sitt innehav i en kapitalförsäkring): a) tryckt memorandum; b) vd-brev; samt c) ”särskild anmälningssedel 2” för teckning utan företräde (porto betalt). Informationsträffar med anledning av Erbjudandet EQL Pharma kommer att hålla informationsträffar med anledning av Erbjudandet, dit alla intresserade inbjuds att delta, såväl aktieägare som de som inte är aktieägare. • Lund, tors 28 augusti, kl 17.30, plats: Lundia Hotel, Knut den Stores Torg 2 • Malmö tors 4 september, kl 17.30, plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2 Smörgås serveras från klockan 17.30, varpå investerarpresentationen börjar klockan 18.00 och beräknas avslutas senast klockan 19.30, inklusive tid för frågestund. Anmälan till informationsträffarna sker per e-post till: info@eqlpharma.com eller per telefon: 046 - 12 01 70. Lund den 20 augusti 2014 Styrelsen i EQL Pharma AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Fåhraeus Vd EQL Pharma AB (publ) Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00 E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com Hemsida: www.eqlpharma.com EQL Pharma AB (publ) i korthet EQL Pharma bildades 2006 av Christer Fåhraeus och Karin Wehlin och är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är likvärdiga med originalläkemedel vars patent har löpt ut. Bolaget har en produkt roadmap som till och med 2015 omfattar minst sex ”first-in-class generics” (generika utan ytterligare konkurrenter utöver originalläkemedlet). Under 2016 och framåt planerar Bolaget att lansera ytterligare ett större antal ”first-in-class generics”. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till bland annat USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Hong-Kong, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Läs mer om EQL Pharma AB