Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2014-08-21 10:24:40

EQL Pharma AB: Läkemedlet Klaritromycin nu godkänt i Sverige – lansering väntas senast Q1 2015

EQL Pharma har nu fått läkemedlet Klaritromycin godkänt för försäljning av det svenska Läkemedelsverket. Klaritromycin är ett antibiotikum och tillhör en grupp av läkemedel som kallas för makrolider. Läkemedlet används för att behandla bakteriella infektioner, bland annat infektioner i luftvägarna, halsfluss, bihåleinflammation samt hud- och mjukdelsinfektioner. Den totala omsättningen i originalledet på den svenska marknaden är 2,2 mkr årligen. För närvarande finns inget Klaritromycin-generika på marknaden i Sverige men ett annat generika finns registrerat. EQL Pharmas mål är att börja sälja Klaritromycin senast under Q1 2015. Läkemedlet kommer att säljas under namnet Clarithromycin HEC för att få synergier vid tillverkningen, eftersom läkemedlet är relativt litet. EQL Pharma kommer därmed att vara ombud för produkten på den svenska marknaden. ”Klaritromycin är den första produkt vi kommer att lansera som en del av vårt nya samarbete med det kinesiska läkemedelsföretaget HEC Pharm. Produkten är en del av vår långsiktiga satsning på nya strategiska nisch-generika med liten eller ingen konkurrens”, säger Christer Fåhraeus, VD på EQL Pharma, och fortsätter ”vi bygger upp vår produktportfölj steg för steg och det är extra glädjande att ytterligare en produkt nu har blivit godkänd för lansering, även om den omsättningsmässigt är den minsta av våra nya nisch-generika.”. För att läkemedlet skall kunna säljas framgångsrikt måste det bedömas som medicinskt utbytbart av Läkemedelsverket, något som bör kunna ske de närmaste veckorna. Någon garanti för detta finns inte även om det absoluta flertalet generika blir bedömda som utbytbara i denna fas. Clarithromycin has become approved for sale by the Swedish Medicines Agency. Clarithromycin in an antibiotic and belongs to a group of medicines called macrolides. It is used in treatment of bacterial infections, including e.g. airway infections, tonsillitis, sinusitis and skin- and soft tissue infections. The total yearly turnover for the original product in Sweden is approximately SEK 2.2 million. Currently there is no Clarithromycin generic on the market in Sweden, but one generic competitor is approved for sale in addition to Clarithromycin HEC. EQL Pharma’s goal is to start selling the product during Q1 2015, at the latest. The product will be sold under the name Clarithromycin HEC in order to get synergistic effects at production, since the turnover is quite small. EQL Pharma will hence be local representative for the product on the Swedish market. “Clarithromycin is the first product we are launching as a part of our new collaboration with the Chinese pharmaceutical company HEC Pharm. The product is a part of our long term investment in new strategic niche generics having little or no competition”, says Christer Fåhraeus, CEO at EQL Pharma, and continues “we are expanding our product portfolio step by step and it is particularly pleasing that yet another product now has been approved for launch, even though it’s the smallest of our niche generics when looking at the turnover”. A prerequisite for successful sale of the product is that it is assessed as medically substitutable by the Swedish Medicines Agency. This is likely to happen within the coming weeks. There is however no absolute guarantee to receive medical substitution status, even though the vast majority of generics do get a positive reply in this phase. För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Fåhraeus VD EQL Pharma AB (publ) Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00 E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com Hemsida: www.eqlpharma.com EQL Pharma AB (publ) i korthet EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget har tre (3) nisch-generika på marknaden och en pipe-line som senast under 2015 skall växa med minst fyra( 4) ytterligare ”first-in-class generics” (generika utan eller med mycket begränsad konkurrens utöver originalläkemedlet) och under 2016 med ytterligare minst sex (6) nisch-generika. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden.

Läs mer om EQL Pharma AB