Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2014-09-15 14:30:38

EQL Pharma AB: Företrädesemissionen övertecknad

Preliminära resultat visar att EQL Pharmas företrädesemission om cirka 7,9 miljoner kronor blivit övertecknad. När teckningen hade avslutats torsdagen den 11 september 2014 hade anmälningar med och utan företräde influtit till ett totalt belopp om cirka 15,9 miljoner kronor, det vill säga en överteckning om cirka 103 procent. Då det kan ta upp till fyra bankdagar innan betalningar som gjorts via bank- eller plusgiro registreras hos emissionsinstitutet Aktieinvest FK AB kommer det slutgiltiga resultatet att bli klart först cirka en vecka efter teckningsperiodens sista dag, och då publiceras via pressmeddelande. Då kommer också avräkningsnotor att skickas ut till de tecknare som erhållit tilldelning för teckning utan företräde. Lund den 15 september 2014 Styrelsen i EQL Pharma AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Fåhraeus Vd EQL Pharma AB (publ) Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00 E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com Hemsida: www.eqlpharma.com EQL Pharma AB (publ) i korthet EQL Pharma bildades 2006 av Christer Fåhraeus och Karin Wehlin och är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är likvärdiga med originalläkemedel vars patent har löpt ut. Bolaget har en produkt roadmap som till och med 2015 omfattar minst sex ”first-in-class generics” (generika utan ytterligare konkurrenter utöver originalläkemedlet). Under 2016 och framåt planerar Bolaget att lansera ytterligare ett större antal ”first-in-class generics”. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden.

Läs mer om EQL Pharma AB