Hem

Publicerat: 2020-12-23 06:41:42

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Vindico Group AB: KÖPER 2 BOLAG, BYTER NAMN TILL SUSTAINION (OMS)

(Omsänd: nyheten publicerades på tisdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vindico Group har tecknat avtal om att förvärva företagen EHC Intressenter och Stenhöj Sverige (Enviroclean). Vindico bildar samtidigt ett nytt affärsområde, Miljöteknik, och byter namn till Sustainion Group.

Det framgår av ett pressmeddelande.

EHC säljer, utvecklar och producerar dieselpartikelfilter och annan avgasreningsutrustning. Enviroclean säljer, utvecklar och producerar avgasanalysinstrument.

Proforma hade den nya koncernen under 2020 omsatt cirka 60 miljoner kronor med god lönsamhet, heter det.

Köpeskillingen för EHC är cirka 37,5 miljoner kronor. Förvärvet finansieras med en apportemission av 72,2 miljoner aktier i Vindico till teckningskursen 0:52 kronor, vilket motsvarar den genomsnittliga volymviktade kursen de senaste 30 dagarna.

Förvärvslikviden för Enviroclean är cirka 12 miljoner kronor och finansieras med en apportemission av 23,5 miljoner Vindico-aktier, också till teckningskursen 0:52 kronor.

Förvärven väntas resultera i en utspädning på 79 procent beräknad utifrån ursprungligt antal aktier i varje förvärv.

Förvärvade EHC Intressenter äger 90,1 procent av aktierna i EHC Teknik medan resterande 9,9 procent ägs av Christina Granberg som är vd i bolaget.

EHC Teknik beräknas omsätta cirka 25 miljoner kronor med ett resultat före skatt om cirka 7 miljoner kronor 2020. Enviroclean å sin sida beräknas omsätta runt 20 miljoner kronor med ett resultat före skatt kring 1,3 miljoner kronor.

EHC och Enviroclean bildar ett nytt affärsområde inom Vindico kallat Miljöteknik.

Transaktionerna kräver ett antal godkännanden.

Flera finansiella mål presenteras, däribland att den organiska tillväxten ska vara 10-25 procent per år. Ebitda-marginalen ska uppgå till 12 procent.          
        

Läs mer om Vindico Group AB