Hem

Publicerat: 2021-02-19 08:35:25

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ObsteCare AB: Obstecare redovisar ökad förlust - två nya distributörer skapar möjligheter för ökad försäljning

Medicinteknikbolaget Obstecare ökade förlusten i fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen steg 100 procent till 0,2 miljoner kronor (0,1).

Rörelseresultatet blev -3,4 miljoner kronor (-3,1).

Resultatet före skatt var -3,5 miljoner kronor (-3,1).

Resultatet efter skatt blev -1,3 miljoner kronor (-1,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,04 kronor (-0,09).

Likvida medel uppgick till 7,5 miljoner kronor (1,6).

"2020 var ett spännande och utmanande år som slutade i positiv anda med två nya distributörer och två nya sjukhus som ska börja använda AFL-metoden", kommenterar vd Carina Lindqvist i rapporten.

Obstecare har under hösten skrivit två distributionsavtal och Carina Lindqvist ser stora möjligheter att snabbt öka försäljningen. Vidare finns intresse för registrering av bolagets AFL-metod i Japan och dialoger uppges även ha inletts i Europa och USA.


Obstecare, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 0,2 0,1 100,0%
Rörelseresultat -3,4 -3,1
Resultat före skatt -3,5 -3,1
Nettoresultat -1,3 -1,6
Resultat per aktie, kronor -0,04 -0,09
Likvida medel 7,5 1,6 368,8%

Läs mer om ObsteCare AB