Hem

Publicerat: 2021-02-23 06:51:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ObsteCare AB: Obstecare handlas i dag exklusive uniträtt i nyemission

Medicinteknikbolaget Obstecare handlas i dag den 23 februari exklusive uniträtt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren innebär att en aktie ger en uniträtt. Elva uniträtter ger rätt att teckna åtta nya units till teckningskursen 1,10 kronor per unit. En unit består av en nyemitterad aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Emissionsvillkoren motsvarar därmed 8:11 till teckningskursen 1,10 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 26 februari till 12 mars och handel med uniträtter sker den 26 februari till 10 mars.

Läs mer om ObsteCare AB