Hem

Publicerat: 2021-03-09 15:47:43

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Backaheden Fastighets AB: Backaheden föreslås få en helt ny styrelse

Aktieägarna i fastighetsbolaget Backaheden kallas till årsstämma den 13 april i Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 5,64 kronor per aktie, fördelat på tre utbetalningar på vardera 1,88 kronor per aktie.

Bolaget, som började handlas på Spotlight den 2 februari, föreslås få en helt ny styrelse. Nyval föreslås av Robin Englén, Mikael Igelström, Håkan Klinterhäll och Erik Lindholm till styrelseledamöter. Vidare föreslås nyval av Mikael Igelström som styrelseordförande.

Den nuvarande styrelsen, bestående av ordförande Oskar Wigsén och ledamöterna Johan Åskog och Sara Williamson lämnar styrelsen vid årsstämman.

Läs mer om Backaheden Fastighets AB