Hem

Publicerat: 2021-05-31 15:45:44

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Transferator AB: Transferator ökar omsättningen under första kvartalet

Riskkapitalbolaget Transferator redovisar ökad omsättning men något lägre ebitda-resultat under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 16,9 procent till 9,0 miljoner kronor (7,7).

ABG-koncernen i portföljen har haft en högre försäljning genom ökade satsningar på nya segment, uppges det.

Ebitda-resultat blev 0,9 miljoner kronor (1,3), med en ebitda-marginal på 10,0 procent (16,9). Högre kostnader för personal och IT-miljö påverkade resultatet negativt.

Resultatet efter skatt blev 0,1 miljoner kronor (-7,6), mot bakgrund av stora engångsposter under jämförelseperioden.

Inga väsentliga förändringar har skett under perioden i koncernens portfölj.


Transferator, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 9,0 7,7 16,9%
EBITDA 0,9 1,3 -30,8%
EBITDA-marginal 10,0% 16,9%
Nettoresultat 0,1 -7,6

Läs mer om Transferator AB