Hem

Publicerat: 2022-05-10 09:09:08

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Novus Group International AB: Novus Group ökar omsättning och rörelseresultat under första kvartalet

Opinions- och marknadsundersökningsbolaget Novus Group redovisar en ökande omsättning och rörelsevinst under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 13,7 procent till 20,7 miljoner kronor (18,2).

"Under perioden har Novus fått flera nya kunder inom olika branscher. Bolaget har förstärkt med nya medarbetare för att kunna möta den ökade efterfrågan på våra tjänster", uppger vd Torbjörn Sjöström.

Rörelseresultatet blev 3,5 miljoner kronor (2,3), med en rörelsemarginal på 16,9 procent (12,6).

Resultatet före skatt var 3,5 miljoner kronor (2,3).

Resultatet efter skatt blev 2,8 miljoner kronor (1,8), och per aktie 0,27 kronor (0,17).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 4,2 miljoner kronor (0,9).

Likvida medel uppgick till 14,8 miljoner kronor (9,8).


Novus Group, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 20,7 18,2 13,7%
Rörelseresultat 3,5 2,3 52,2%
Rörelsemarginal 16,9% 12,6%
Resultat före skatt 3,5 2,3 52,2%
Nettoresultat 2,8 1,8 55,6%
Resultat per aktie, kronor 0,27 0,17 58,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet 4,2 0,9 366,7%
Likvida medel 14,8 9,8 51,0%

Läs mer om Novus Group International AB