Hem

Publicerat: 2022-08-18 13:29:23

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SelectImmune Pharma AB (publ): Selectimmune Pharma är klara för start av klinisk studie inom bladder pain syndrome

Forskningsbolaget Selectimmune Pharma har genomfört alla förberedelser för att starta en kontrollerad klinisk studie av patienter med bladder pain syndrome, svår smärta i urinblåsan. Patienterna ska behandlas med läkemedlet Kineret, som är en Interleukin1 (IL-1) receptor antagonist (IL-1RA). Bolaget kan nu meddela att alla tillstånd är på plats och att rekryteringen av patienter kan starta.

Patienter med bladder pain syndrome har svåra smärtor av oklar orsak. Många olika behandlingar har prövats utan bestående positiva effekter. Utvecklingen av nya, mer precisa läkemedel har försvårats av att orsaken till smärtorna inte är klarlagd.

Studier vid Lunds universitet har visat att smärtan i urinblåsan påverkas av molekylen IL-1 och att smärtan minskar kraftigt efter behandling med IL-1RA I en djurmodell för akut cystit. Kineret är en IL-1 receptor antagonist som neutraliserar den biologiska aktiviteten av både IL-1a och IL-1b.

Behandling med IL1RA off-label har tidigare visat mycket positiva resultat också i klinik. Smärtan minskade efter behandling och livskvaliteten ökade i denna svårt handikappade patientgrupp. Flera patienter kunde återgå till ett mer normalt liv. Bolaget ska nu genomföra en placebo-kontrollerad studie för att utvärdera behandlingseffekten med större precision.

Studien ska omfatta ett större patientmaterial vid fler kliniska centra, två i Sverige och ett i Tyskland, för att säkerställa effekten av behandlingen.

Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)