Hem

Publicerat: 2022-08-19 14:35:29

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Aquaticus Real Estate AB (publ): Aquaticus Real Estate minskade förvaltningsresultatet under andra kvartalet

Fastighetsbolaget Aquaticus Real Estate redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Det långsiktiga substansvärdet per aktie uppgick till 116,6 kronor.

Hyresintäkterna uppgick till 11,1 miljoner kronor (21,8), en minskning med 49,1 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 9,6 miljoner kronor (19), en minskning med 49,5 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 6 miljoner kronor (11,8), en minskning med 49,2 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 6 miljoner kronor (11,8).

Resultatet efter skatt blev 4,8 miljoner kronor (9,1), en minskning med 47,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,57 kronor (2,96), vilket innebär en minskning med 47,0 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 6,5 miljoner kronor (10,1).

Likvida medel uppgick till 36,7 miljoner kronor (36,7). Substansvärde per aktie låg på 116,6 kronor (116,6).

"Aquaticus verksamhet har under det första halvåret 2022 löpt på i enlighet med plan och bolagets finansiella position är stark. Bolaget har ett stabilt kassaflöde och en bra tillgång", säger vd Christofer Östman i en kommentar.


Aquaticus Real Estate, Mkr Q2-2022 Q2-2021 Förändring
Hyresintäkter 11,1 21,8 -49,1%
Driftöverskott 9,6 19 -49,5%
Förvaltningsresultat 6 11,8 -49,2%
Resultat före skatt 6 11,8 -49,2%
Nettoresultat 4,8 9,1 -47,3%
Resultat per aktie, kronor 1,57 2,96 -47,0%
Substansvärde per aktie, kronor 116,6 116,6 0,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 6,5 10,1 -35,6%
Likvida medel 36,7 36,7 0,0%

Läs mer om Aquaticus Real Estate AB (publ)