Hem

Publicerat: 2022-09-13 07:18:26

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Streamify AB: Streamify genomför en företrädesemission på 6,0 miljoner kronor

Mjukvaruplattformen Streamifys styrelse har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren innebär att en aktie ger en uniträtt. Två uniträtter ger rätt att teckna en unit för 1,50 kronor. Varje unit består av två nyemitterade aktier, två vederlagsfria teckningsoptioner TO2 och en vederlagsfri teckningsoption TO 3. Teckningskursen motsvarar därmed 0,75 kronor per aktie.

Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är den 16 september och aktien handlas exklusive uniträtt den 19 september. Teckningstiden löper från 22 september till 6 oktober och handel med uniträtter sker den 22 september till 3 oktober.

Bolaget kommer vid fullteckning initialt att tillföras 6,0 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen omfattas till 70 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan bolaget i ett senare skede tillföras ytterligare högst 11,5 miljoner kronor för TO2 och 7,5 miljoner kronor för TO 3.

Streamify avser disponera nettolikviden från nyemissionen för att satsa på marknadsföring med 30 procent, försäljningsinsatser 30 procent och plattformsutveckling och 40 procent.

Läs mer om Streamify AB