Nyheter | Spotlight
Hem

More from the company

Publicerat: 2017-07-21 08:16:37

Oncology Venture Sweden AB: Dette er en Svensk oversættelse af artikel i det danske net-medie MedWatch. Se originalartikel her:

 (http://medwatch.dk/secure/Medicinal___Biotek/article9733264.ece?utm_campaign=Morgen&utm_content=2017-07-20%2010%3A01%3A34&utm_medium=top&utm_source=Feed)

http://medwatch.dk/secure/Medicinal___Biotek/article9733264.ece?utm_campaign=Morgen&utm_content=2017-07-20%2010%3A01%3A34&utm_medium=top&utm_source=Feed

Oncology Venture och Novartis ingår avtal om fas 3-läkemedel 

Hørsholm-bolaget Oncology Venture har säkrat rättigheterna till ett potentiellt läkemedel från Novartis, om det danska bolaget framgångsrikt kan förutsäga vilka patienter som kommer ha nytta av behandling.

Av MIKKEL AABENHUS HEMMINGSEN

Offentliggjort 19.07.17 kl. 09:45

Den schweiziska läkemedelsjätten Novartis och danska Oncology Venture offentliggjorde på onsdagsmorgonen ett nytt avtal, som kan säkra exklusiva rättigheter för det danska bolaget till ett cancerläkemedel som är redo för godkännande. Detta meddelar parterna i ett pressmeddelande. Avtalet omfattar ett potentiellt läkemedel som i fas 3-studier inte har visat avgörande fördelar i jämförelse med existerande läkemedel, varför Novartis inte ämnar ansöka om godkännande av produkten. Varken Oncology Venture eller Novartis har dock offentliggjort vilken produkt det är tal om. I enlighet med avtalet får Oncology Venture tillgång till 160 biopsier från patienter som har testat läkemedlet, med syfte att undersöka om bolaget med sin så kallade Drug Response Predictor (DRP) kan förutsäga vilka patienter som har nytta av behandling med läkemedlet, som blir undersökt för behandling av flera cancersjukdomar.

En drömsituation

Om möjligt har Oncology Venture säkrat en option på att inlicensiera läkemedlet och därmed få de exklusiva rättigheterna till att utveckla och kommersialisera produkten. Oncology Ventures VD Peter Buhl Jensen beskriver avtalet som en "drömsituation".

"Här har vi ett läkemedel som är testat och redo för godkännande, men som Novartis har beslutat att inte gå vidare med. Det är en stor fördel att komma in sent i utvecklingen av ett läkemedel och vi bedömer att vi har teknologin för att mer precist kunna förutsäga vem som kommer ha nytta av behandling med detta potentiella läkemedel," säger han.

Om Oncology Venture lyckas att smalna ner gruppen av möjliga patienter kommer det sannolikt vara möjligt att uppvisa förbättrad grad av respons, vilket kan differentiera läkemedlet från konkurrerande produkter. Det är bland annat på detta sätt som Mercks Keytruda har säkrat avgörande fördelar i förhållande till Opdivo till behandling av lungcancer. De ekonomiska aspekterna i avtalet är inte offentliggjorda, men enligt Peter Buhl Jensen är det tal om ett ekonomiskt fördelaktigt avtal for Oncology Venture som också lämnar plats för att Novartis kan få ut något av ett eventuellt licensavtal.

Oncology Venture är ett spinout från Medical Prognosis Institute, som äger en tiondel av bolaget. Peter Buhl Jensen är tillsammans med sin fru Ulla Hald Buhl, via holdingbolaget Buhl Krone Holding ApS, största ägare i Oncology Venture med 12 procent av aktierna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulla Hald Buhl, COO och chef för IR & kommunikation    Peter Buhl Jensen, VD

Telefon: +45 21 70 10 49                                     Telefon: +45 21 60 89 22

E-post: uhb@oncologyventure.com                  E-post: pbj@oncologyventure.com 

Om screeningverktyget Drug Response Predictor, DRP™

Oncology Venture använder screeningverktyget Drug Response Predictor, DRP™, från Medical Prognosis Institute för att välja ut de patienter som, utifrån den genetiska signaturen i sina tumörer, har högst sannolikhet att svara positivt på ett visst läkemedel. Målet är att utveckla rätt medicin för rätt patient och genom att screena patienterna innan behandling kan responsnivån signifikant höjas.

DRP™-metoden bygger på jämförelser mellan känsliga och resistenta mänskliga cancercellinjer, med genetisk information från cellinjer, i kombination med klinisk tumörbiologi och kliniska korrelater i ett systemiskt biologiskt nätverk. MicroRNA-baserad DRP™ används för vissa produkter där DRP™ baserad på budbärar-RNA är mer validerad och har bredare användbarhet.

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar en exklusiv licens att använda Drug Response Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. Bolaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå densamma. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras och utvecklingen effektiviseras. Bolagets nuvarande portfölj av läkemedelskandidater omfattar LiPlaCis® för behandling av bröstcancer genom samarbete med Cadila Pharmaceuticals Ltd., Irofulven för behandling av prostatacancer och APO010 - en immunonkologisk produkt för behandling av multipelt myelom (benmärgscancer).

Utöver 2X Oncology Inc., som Oncology Venture äger 92% av, har Oncology Venture även startat det danska spin out-bolaget OV-SPV2 som kommer att testa och eventuellt utveckla en inlicensierad oral fas 2 tyrosinkinas-hämmare från ett Big Pharma-bolag för behandling av cancer.

Läs mer om Oncology Venture Sweden AB