Nyheter | Spotlight
Hem

More from the company

Publicerat: 2017-08-04 13:59:17

Oncology Venture Sweden AB: Artikel om Oncology Venture och MPI i Medwatch

Hørsholm, Danmark, XX augusti 2017 - Danska Medwatch (Watch medier) publicerade den 3 August 2017 en artikel om Oncology Venture Sweden AB och Medical Prognosis Institute A/S ("MPI") avseende "Lovande studie ger Oncology Venture närmare ett första läkemedel".

Vänligen se intervjun via följande länk

http://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article9760239.ece

  

För ytterligare information om Oncology Venture Sweden AB, vänligen kontakta:

Peter Buhl Jensen, CEO                                                                   Ulla Hald Buhl, COO, IR & Communication 
Telefon: +45 21 60 89 22                                                                   Telefon: +45 21 70 10 49 
E-post: pbj@oncologyventure.com                                           E-post: uhb@oncologyventure.com 

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 utförda kliniska studier. Bolaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå densamma. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras och utvecklingen effektiviseras. Bolagets nuvarande portfölj av läkemedelskandidater omfattar LiPlaCis® för behandling av bröstcancer genom samarbete med Cadila Pharmaceuticals Ltd., Irofulven - utvecklad ur en naturlig svamp för behandling av prostatacancer och APO010 - en immuno-onkologisk produkt för behandling av multipelt myelom (benmärgscancer). Oncology Venture har bildat två spin-out-bolag: 2X Oncology Inc. som är ett bolag baserat i USA med fokus på precisionsmedicin mot cancer hos kvinnor vars pipeline omfattar tre lovande fas 2 produktkandidater och OV-SPV2 som kommer att testa och eventuellt utveckla en oral fas 2 tyrosinkinas-hämmare från ett Big Pharma-bolag för behandling av cancer. 

Läs mer om Oncology Venture Sweden AB