Nyheter | Spotlight
Hem

Reports

Publicerat: 2017-08-31 08:53:50

Freedesk AB: Halvårsrapport 2017-01-01 - 2017-06-30

Styrelsen och verkställande direktören för Freedesk AB avger härmed halvårsrapport för det första halvåret 2017. Väsentliga händelser Andra kvartalet 2017 -  Freedesk meddelade utfallet i nyemissionen inför notering på AktieTorget. Nyemissionen tecknades till cirka 8,6 MSEK, inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 68 procent. Emissionslikviden är avsedd att finansiera en global expansion, inledningsvis i Nordeuropa och USA. -  Freedesk noterades på AktieTorget och handeln med Bolagets aktie inleddes den 10 maj 2017. -  Freedesk erhåller en order på Freedesk Lite-bord från Dallasia LLC i USA. Borden kommer bland annat att säljas av SP Richards, en stor distributör i USA för kontorsinredning. Ordervärdet uppgår till 37 000 USD, motsvarande cirka 325 000 SEK. Leverans beräknas att ske under hösten 2017.

Övriga händelser under perioden

¨      Freedesk deltar som inbjuden deltagare på möbelmässan Salone Internazionale del Mobile i Milano. Mässan är den största i sitt slag i världen och visar det senaste inom möbler och design från tillverkare runt om i världen.

¨      Freedesk lanserade Desk Riser Lite och Laptop Stand inom sina
e-handelslösningar (www.thefreedesk.se och www.thefreedesk.com).

¨      Freedesk medverkade på Falsterbo Horse Show tillsammans med Glashuset Malmö. Falsterbo Horse Show är Sveriges största årliga mötesplats för ryttare och utställare. Totalt samlas tusentals människor i Skanör och Falsterbo under hästveckan. Glashuset Malmö tog in och visade upp Freedesks produkter.

Med "Bolaget" eller "Freedesk" avses Freedesk AB med organisationsnummer 559019-4261.

Nyckeltal

Första halvåret 2017-01-01 - 2017-06-30

¨      Rörelsens intäkter uppgick till 1 047 051 (634 170) SEK.
¨      Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 588 502 (83 714) SEK.
¨      Resultat per aktie uppgick till -0,44 (0,01) SEK.
¨      Soliditeten uppgick till 90%. Vid utgången av föregående räkenskapsår uppgick soliditeten till 80%.

Andra kvartalet 2017-04-01 - 2017-06-30

¨      Rörelsens intäkter uppgick till 583 287 (373 508) SEK.
¨      Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 910 974 (12 810) SEK.
¨      Resultat per aktie uppgick till -0,28 (0,002) SEK.

Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per 2017-06-30 uppgick totalt antal aktier till 10 425 346 stycken.  Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.  Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.

VD Stefan Westergård kommenterar 

Det andra kvartalet 2017 har passerat i hög fart och det är nu dags för mig att summera några av kvartalets mest väsentliga händelser och tala fritt om Bolagets utveckling.

Vi inledde kvartalet med att meddela att vår nyemission inför noteringen på AktieTorget bringade in cirka 8,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden som nyemissionen inbringade är avsedd att finansiera en global expansion, inledningsvis i Nordeuropa och USA och därefter på ytterligare marknader. Initialt fokus kommer att vara på försäljning i existerande kanaler. Vi har exempelvis etablerat bra relationer i USA och England, vilka kommer att vara viktiga i vårt försäljningsarbete.

Under hösten 2016 erhöll vi en första order från Dallasia LLC i USA. Ordern avsåg en container av vår produkt Desk Riser Original. Redan innan containern hade nått USA hade hälften av alla Desk Risers sålts. Dallasia LLC lade under det andra kvartalet 2017 en uppföljningsorder på vår lättare modell, Desk Riser Lite. Intresset för våra Desk Risers är stort och att vi nu har erhållit en uppföljningsorder från Dallasia LLC stärker oss i vår fortsatta marknadstillväxt. Borden kommer exempelvis att säljas av SP Richards, vilket är en av de största aktörerna inom kontorsinredning i USA. Ordern är ytterligare ett steg på vägen mot vår globala expansion. Fokus kommer framöver att vara på försäljning av Freedesk Desk Riser Lite. Vi tror mycket på Lite-produkten som har tagits väl emot på marknaden och vi är övertygade om produktens potential. På marknader utanför Sverige är höj- och sänkbara skrivbord inte etablerade och här finns stora genombrottsmöjligheter för Freedesk.

Att delta på mässor är en viktig del av vårt expansionsarbete och under våren valdes vi ut av Business Sweden till att delta på möbelmässan Salone Internazionale del Mobile i Milano den 4-9 april 2017. Mässan är den största i sitt slag i världen och visar det senaste inom möbler och design från tillverkare runt om i världen. Vi ställde under mässan ut i Business Swedens monter tillsammans med 14 andra företag inom inredningsbranschen och resultatet blev ett stort antal intressanta möten. Vidare blev vi i juli inbjudna av Glashuset Malmö att delta som utställare under Falsterbo Horse Show. Falsterbo Horse Show är Sveriges största årliga mötesplats för ryttare och utställare och varje år samlas tusentals människor i Skanör och Falsterbo under hästveckan. Glashuset Malmö tog in våra produkter och visade upp dessa tillsammans med delar av sitt övriga sortiment, som exempelvis innefattar produkter från Fritz Hansen, Bang & Olufsen, Dux, Eilersen och Eric Jorgensen.

Våra e-handelslösningar www.thefreedesk.se och www.thefreedesk.com är två viktiga pelare i vår försäljning och i juni 2017 lanserade vi nya produkter inom e-handeln; dels våra lättare Desk Riser Lite och Desk Riser Lite Compact och dels vårt Freedesk Laptop Stand. Tillsammans med Freedesk Desk Risers skapar Freedesk Lap Top Stand en bra ergonomi, som ökar användarens välmående och produktivitet. Våra Freedesk Desk Risers Lite och Lite Compact är framtagna specifikt för dig som söker en enklare och lättare Desk Riser. Prissättningen är dessutom lägre än våra ordinarie Desk Risers, vilket framhäver produkternas enkelhet och tillgänglighet. Vi har goda förhoppningar om att etableringen av dessa produkter inom vår e-handel kommer vara en bidragande faktor till Freedesks fortsatta marknadstillväxt.

Det andra kvartalet 2017 har försäljningsmässigt varit lyckat. Vi ökade vår försäljning med över 50 procent gentemot motsvarande period föregående år och vi erhöll som ovan nämnt bl.a. en order från Dallasia LLC i USA. Vi har under kvartalet också levererat en första startorder av Freedesk Personal Space till AJ Produkter, som är en ledande återförsäljare av produkter inom kontor, lager, industri och skola. Att se att denna expansion genererar respons i form av ordrar från exempelvis AJ Produkter och Dallasia LLC är glädjande. Värt att notera är att ordern från Dallasia LLC inte är med i omsättningen för det andra kvartalet 2017, leverans och fakturering beräknas ske under det tredje kvartalet 2017. Det negativa rörelseresultatet är en följd av den intensiva expansion vi genomför och de marknadsförings- och försäljningskostnader detta medför. Vi har även haft större engångskostnader i samband med noteringen på AktieTorget, vilket har påverkat resultatet negativt.

Freedesk fortsätter sin globala marknadsexpansion och vi har en spännande tid framför oss. Vi har sedan nyemissionen och noteringen på AktieTorget lagt energi på att bygga upp starka relationer med återförsäljare och vi har därför en pipeline som vi är förväntansfulla på.

Tack för att ni är med på vår resa.

Stefan Westergård, VD Freedesk AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Stefan Westergård
Tel: 040-44 30 15  
E-post: stefan.westergard@thefreedesk.com 

Denna information är sådan information som Freedesk AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017.  

Läs mer hos Cision
Läs mer om Freedesk AB