Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2017-09-27 10:04:31

Freedesk AB: Freedesk AB erhåller internationellt designskydd för flera produkter

Freedesk AB ("Freedesk") meddelar idag, den 27 september 2017, att bolagets internationella designansökan gällande produkten "Desk Riser" har godkänts i Japan och Kina. Freedesk har även beviljats godkännande och registrering av bolagets internationella designansökan i EU avseende produkterna "Laptop Stand" och "Personal Space".

Freedesk har erhållit godkännande på sin internationella designansökan i Japan och Kina gällande produkten "Desk Riser". Godkännandet, förnyas årligen i Kina och gäller till och med 2021 i Japan och kompletterar det designskydd som sedan tidigare finns i EU och Norge för produkten. Bolaget har även ansökt om designskydd i USA, Korea och Schweiz, inom vilka länder bolaget inväntar beslut. Freedesk har även erhållit godkännande i EU avseende sin internationella designansökan för produkterna "Laptop Stand" och "Personal Space". Godkännandet gäller till och med 2022. Vidare har Freedesk ansökt om designskydd i Kina, Japan, Norge, Korea, Schweiz och USA, inom vilka länder bolaget inväntar beslut.

Stefan Westergård, VD för Freedesk kommenterar

"Vi arbetar ständigt med att säkra våra immateriella rättigheter och att vi nu fått godkännande och kompletterat vårt designskydd för produkterna "Desk Riser", "Laptop Stand" och "Personal Space" gläder mig. Att skydda våra produkter och dess design är viktigt för bolaget och säkrar att våra konkurrenter inte kan kopiera våra designlösningar."

För ytterligare information om Freedesk AB, vänligen kontakta:

Stefan Westergård, VD 

Telefon: 040-44 30 15

E-post: stefan.westergard@thefreedesk.com 

Denna information är sådan information som Freedesk AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2017.

Freedesk utmanar alla till en mer aktiv och hälsosam vardag 

Freedesk gör detta genom att förse marknaden med smarta och flexibla lösningar. Syftet är att öka användarens välmående och produktivitet. Bolaget har börjat med ett utbud av Desk Risers, som gör det möjligt att stå upp och arbeta var och när användaren vill. Detta ligger inom bolagets fokus: möjliggöra för användaren att utföra sina dagliga uppgifter på ett mer aktivt, flexibelt och produktivt sätt. Freedesk har också lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk LapTop Stand. Detta är bara början av ett brett utbud av produkter från bolagets innovationsroadmap inom fyra affärsområden: Active sit-stand, Active Focus, Activity Boost och Active Move.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Freedesk AB