Nyheter | Spotlight
Hem

Reports

Publicerat: 2017-10-31 08:00:00

Consensus Asset Management AB: Delårsrapport Q3, 2017

· Stigande omsättning till 13,3 MSEK (+283%).

· Resultatförbättring till +2,2 MSEK. efter skatt (-2,8 MSEK).

· Stabila börser i kombination med goda förvaltningsresultat har bidragit till den kraftiga resultatförbättringen.

· Consensus Småbolag (+23,8%) rankas fortsatt efter nio månader som nummer ett hos Morningstar inom både kategorierna nordiska och svenska aktiefonder.

· Consensus Lighthouse Asset visar 13/14 månader med positivt förvaltningsresultat.

· Efter kvartalet har Consensus stärkt sin stiftelsetjänst genom rekrytering av Henrik Rabell från SEB till huvudkontoret i Mölndal. Henrik påbörjar sin anställning i början av januari 2018.

Finansiell information

Juli - september

- Bolagets rörelseintäkter för perioden uppgick till 13,3 MSEK (4,7).

- Resultat efter skatt uppgick till 2,2 MSEK (-2,8).

- Resultat per aktie uppgick till 0,29 öre (-0,37).

Januari - september

- Bolagets rörelseintäkter för perioden uppgick till 42,8 MSEK (22,2).

- Resultat efter skatt uppgick till 10,5 MSEK (-4,5).

- Resultat per aktie uppgick till 1,39 öre (-0,69).

För att ta del av hela delårsrapporten http://www.consensusam.se/om/investor-relations/

Läs mer hos Cision
Läs mer om Consensus Asset Management AB