Nyheter | Spotlight
Hem

More from the company

Publicerat: 2017-11-23 12:16:16

Raybased AB: Energiförbrukningen minskade med uppåt 75 procent

Som vi tidigare rapporterat så slutfördes vår hittills största installation innan sommaren.

Uppdraget kom från Tuve Bygg och avsåg ett sjukhus där vi installerade Raybaseds system i sex trapphus. Systemet används bland annat för att mäta belysningens elförbrukning, styra belysningen med närvarosensorer och automatiskt felrapportera ifall någon lampa skulle gå sönder. Den senaste månaden har vi loggat elförbrukningen i vårt "Raybased Online", en online-portal med tillhörande rapporter. I portalen kan man följa energiförbrukningen i realtid, samt se aktuell status (av/på/sönder) på samtliga enheter som Raybaseds system hanterar. En av Raybased nyligen gjord sammanställning av trapphusens energiförbrukning, visar på en minskning av energianvändningen på uppemot 75%. Detta enbart som en effekt av Raybaseds installerade system.

Styrelsens kontaktpersoner:
Lennart Olving
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: 0725 - 486 688
E-post: lennart.olving@raybased.com 

Lars Elmberg
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0708 - 237 004
E-post: lars.elmberg@raybased.com 

Om Raybased 

Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation och som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Raybased AB