Nyheter | Spotlight
Hem

Reports

Publicerat: 2017-11-30 17:07:39

Freedesk AB: Delårsrapport 2017-07-01 - 2017-09-30

Styrelsen och verkställande direktören för Freedesk AB avger härmed kvartalsrapport för tredje kvartalet samt de första nio månaderna för 2017.

Sammanfattning av kvartalsrapport

Tredje kvartalet 2017-07-01 - 2017-09-30

¨        Rörelsens intäkter uppgick till 423 869 (882 542) SEK.

¨        Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 793 778 (-779 258) SEK.

¨        Resultat per aktie uppgick till -0,17 (-0,098) SEK.

Första nio månader 2017-01-01 - 2017-09-30

¨        Rörelsens intäkter uppgick till 1 470 920 (1 516 712) SEK.

¨        Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 382 280 (-695 543) SEK.

¨        Resultat per aktie uppgick till -0,70 (-0,10) SEK.

¨        Soliditeten uppgick till 78 %. Vid utgången av föregående räkenskapsår uppgick soliditeten till 80 %.

Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per 2017-09-30 uppgick totalt antal aktier till 10 425 346 stycken.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.

Med "Bolaget" eller "Freedesk" avses Freedesk AB med organisationsnummer 559019-4261.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017

¨       Freedesk lämnar in varumärkesansökan i Japan för att stärka sitt skydd i landet.

¨       Samarbete inleds med "Business Sweden" på utvalda marknader (USA, Japan och Tyskland) för att ytterligare bredda nätverket av återförsäljare och distributörer.

Övriga händelser under perioden

¨       Personal Space lanseras på hemsidan.

¨       Bolagets samarbetspartner i UK, Sit-stand Trading, fortsätter sitt samarbete med Freedesk med de nya Lite-modellerna, och lanserar dessa i en höstkampanj i Storbritannien.

¨       Freedesk tar nya steg i att komplettera modellprogrammet, genom att starta produktion av Freedesk Desk Riser i ek.

¨       Användartester inleds för Pro-modellen som med hjälp av en gasfjäder kan lyfta tyngre och kommer markant flytta fram bolagets position på kontorsmarknaden.

¨       Serieproduktion av Personal Space har nu inletts med gott resultat.

¨       Freedesk startar upp produktion av Desk Risers i Asien med syfte att minska produktionskostnaden vid stora volymer.

¨       Över tvåtusen Desk Risers har skeppats iväg till sina respektive marknader. En förnyad order från en av våra återförsäljare i USA där produkterna mottagits mycket positivt.

¨       Amerikanska bolaget "Touch of Modern" har kontaktat Freedesk och har därefter startat en kampanj för försäljning av Freedesk Desk Risers.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolagets mål att sälja 20 000 enheter under 2017 kommer ej uppnås på grund av försenad produktionsstart av Personal Space och Laptop Stand. Den kommunicerade målsättningen att nå breakeven 2019 kvarstår oförändrad. 

VD Stefan Westergård kommenterar

Det tredje kvartalet 2017 har passerat i hög fart och det är nu dags för mig att summera några av kvartalets mest väsentliga händelser och tala fritt om Bolagets utveckling.

Under kvartalet har vi nått framgång på flera plan. Vi har utökat vår försäljning online med den nya Lite-modellen och kampanjerbjudanden. Det är en modell även våra återförsäljare och distributörer har visat starkt intresse för, exempelvis brittiska bolaget "Sit-stand Trading" som tog med den i en höstkampanj. Vi blev under kvartalet även kontaktade av amerikanska bolaget "Touch of Modern". Ett välrenommerat företag som med online-kampanjer säljer högkvalitativa produkter till designmedvetna konsumenter.

Vi har påbörjat ett samarbetsprojekt med Business Sweden i tre utvalda länder, USA, Japan och Tyskland, för att bredda vårt nätverk av återförsäljare och distributörer. Japan var först ut och det gav utdelning genom ett så stort intresse att vi valde att stärka vårt skydd i landet genom en varumärkesansökan. Freedesk bedömer den japanska marknaden som särskilt intressant, enbart Tokyo har 35 miljoner invånare som lever mycket kompakt och med en urban livsstil. Det finns också ett starkt släktskap mellan den skandinaviska designen som genomsyrar Freedesk produkter och den designkultur Japan gjort sig känt för.

Inom försäljning är våra e-handelslösningar www.thefreedesk.se och www.thefreedesk.com två viktiga pelare och under september lanserade vi även Personal Space på e-handeln. Produkten har utvecklats för att bemöta höga ljudnivåer och återkommande distraktioner i klassrum och öppna kontorslandskap.

Exponering och nätverksbyggande är en fortsatt viktig del av vårt expansionsarbete och vi har nu valt att delta på BETT-mässan i London i januari 2018. BETT-mässan riktar sig till skolvärlden och vi är igång med förberedelser inför detta. Med tanke på den positiva respons vi fått från de skolor som redan använder våra Desk Risers och Personal Space så kommer det nu bli mycket intressant att möta skolledare, politiker och lärare från hela världen

Vi har under kvartalet med framgång startat upp högvolymproduktion i Asien av våra Desk Risers, vilket till följd gett låg produktionskostnad. Mer än tvåtusen Desk Risers har redan lämnat fabriken, bland annat med USA som destination. Det blir mycket spännande att i USA driva vidare försäljningen av den nya Lite-modellen, tillsammans med våra partners där.

Volymproduktionen av "Personal Space" är även den igång och fungerar bra, även om processen tog längre tid än förutsett. För att hålla huvudfokus på våra Desk Risers valde vi att dra ner tempot på högvolymproduktion av produkten "Laptop Stand". Den tillverkas redan i mindre skala i Sverige och vi har möjlighet att förse våra kunder med produkten. Detta är huvudanledningarna till att vi inte kommer att nå målet på 20 000 sålda enheter under 2017 då en stor del av denna volym skulle komma från produkterna Personal Space och Laptop Stand. Produktionstempo och försäljning har därmed inte varit enligt plan men med det positiva mottagande våra produkter får på marknaden nu när försäljningen kommit igång har vi både stora och rimliga förhoppningar att ta igen eftersläpningen.

Försäljningen under kvartalet har trots det varit bättre än de redovisade intäkterna visar. Det beror på att en större order till USA inte kommer intäktsföras förrän nästa kvartal. Det negativa rörelseresultatet är en följd av den intensiva expansion vi genomför och de marknadsförings- och försäljningskostnader detta medför. Vi har även haft engångskostnader i vårt samarbete med Business Sweden. Investeringar som jag är övertygad kommer att visa sig mycket lönsamma. 

För ett bolag som vill ligga i framkant är det viktigt att hitta balansen mellan att sälja befintliga produkter, förbättra dessa samt utveckla nya produkter. Lansering av Lite-modellerna har visat sig lyckosamt och vi är förväntansfulla på framgångarna med den nya modellen i ek där vi nu producerat vår första batch. Dessutom har vi nu kommit så långt med vår Pro-modell, som har en gasfjäder inbyggd för att kunna lyfta tyngre arbetsredskap, att vi har kunnat användartesta modellen. Responsen har varit mycket positiv. Med Pro kommer vi att flytta fram vår position på kontorsmarknaden markant. Det finns många som har nytta av en mer avancerad Desk Riser som fungerar för en tung skärm, eller till och med två skärmar som allt fler använder.

Freedesk fortsätter sin globala marknadsexpansion och vi har en spännande tid framför oss. Vi har sedan nyemissionen och noteringen på AktieTorget lagt energi på att bygga upp starka relationer med befintliga och nya återförsäljare och vi har med det en lovande framtid som vi är mycket förväntansfulla inför.

Tack för att ni är med på vår resa.

Stefan Westergård, VD Freedesk AB

Läs mer hos Cision
Läs mer om Freedesk AB