Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2017-11-30 17:17:59

Freedesk AB: Lägre volymer under 2017 på grund av försenad produktionsstart

Freedesk AB's mål att sälja 20 000 enheter under 2017 kommer ej uppnås på grund av försenad produktionsstart av Personal Space och Laptop Stand. Den kommunicerade målsättningen att nå break-even 2019 kvarstår oförändrad.

Freedesk har dragit igång volymproduktionen av produkten "Personal Space" men processen tog längre tid än förutsett och produkten är därför först nu redo för försäljning på marknaden. Samtidigt valde Freedesk  att hålla huvudfokus på produkten "Desk Riser" och drog därmed ner tempot på högvolymproduktion av produkten "Laptop Stand". Den tillverkas i mindre skala i Sverige och Freedesk har möjlighet att förse sina kunder med produkten, men den större lanseringen på en bred marknad har fått vänta. Då produktionstempo och försäljning därmed inte har kunnat följas enligt den inledande planen, har följden blivit att målet på 20 000 sålda enheter under 2017 inte kommer nås. En stor del av volymen beräknades komma från produkterna "Personal Space" och "Laptop Stand" som båda ligger i en lägre prisklass än bolagets "Desk Risers" och riktar sig mot en mycket bred marknad.

Stefan Westergård, VD för Freedesk kommenterar

"Med det positiva mottagande våra produkter får på marknaden nu när försäljningen kommit igång har vi både stora och rimliga förhoppningar att ta igen eftersläpningen. Vi har även inlett samarbete med Business Sweden för att tillsammans bygga ut nätverket av distributörer i marknaderna Japan, Tyskland och USA. Vi ser mycket positivt på framtiden och förseningen innebär inte att vi ser något behov av att ändra våra långsiktiga mål." 

För ytterligare information om Freedesk AB, vänligen kontakta:

Stefan Westergård, VD

Telefon: 040-44 30 15

E-post: stefan.westergard@thefreedesk.com 

Denna information är sådan information som Freedesk AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2017.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Freedesk AB