Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2017-12-07 13:25:38

Camanio Care AB: Korrigering av pressmeddelande från 6e december

Camanio Care AB (publ) säkrar finansiering om upp till 20 MSEK och ger ut gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare pressmeddelande. Camanio Care offentliggjorde den 6 december innehöll en felaktig siffra. Härmed följer en korrigering.

Av pressmeddelandet framgick att Camanio Care utöver den första tranchen kan ta in ytterligare maximalt 16 miljoner SEK (plus upp till 32 miljoner kronor vid fullt utnyttjande av alla Teckningsoptioner och Aktieägaroptioner) genom liknande riktade emissioner av Konvertibler med tillhörande Teckningsoptioner under de kommande 24 månaderna, under förutsättning att vissa villkor uppfylls.

Den korrekta siffran vid fullt utnyttjande av alla teckningsoptioner och aktieägaroptioner är 20 MSEK, inte 32 MSEK.

Den korrekta meningen lyder således:

Utöver den första Tranchen kan Camanio Care ta in ytterligare maximalt 16 miljoner SEK (plus upp till 20 miljoner kronor vid fullt utnyttjande av alla Teckningsoptioner och Aktieägaroptioner) genom liknande riktade emissioner av Konvertibler med tillhörande Teckningsoptioner under de kommande 24 månaderna, under förutsättning att vissa villkor uppfylls.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik, hjälpmedel och gamification som fokuserar på människors grundläggande behov. Vi erbjuder produkter och lösningar som ökar kvalitet och kompetens på områden inom Aktivering, Måltidssituationen och Digital Tillsyn, exempelvis BikeAround™ familjen, Giraff och Bestic®. Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i ett 10-tal länder i Europa samt Australien och Kina. We make the future work.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2017 

Läs mer om Camanio Care AB