Nyheter | Spotlight
Hem

Market Notices

Publicerat: 2018-01-12 11:47:38

Camanio Care AB: Marknadsmeddelande 16/18 - Information om Camanio Care AB:s teckningsoption

Första dag för handel med Camanio Care AB:s teckningsoptioner CARE TO1 är den 16 januari 2018.

  

En (1) teckningsoption CARE TO1 serie TO1 2017/2020 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie till en kurs om 3,20 SEK.

Fullständiga optionsvillkor finns på bolagets hemsida.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: CARE TO1
ISIN-kod: SE0010714576
Orderbok-ID: 454A
CFI: RMXXXX
FISN: CAMANIO/OPT RTS 20201212
Första dag för handel: 16 januari 2018
Marketsegment: ATSE
MIC Code: XSAT
Ticksize: A (Other instruments) (https://www.aktietorget.se/media/4805/tick-size.pdf)

Stockholm den 12 januari 2018

AktieTorget
08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se 

Läs mer om Camanio Care AB