Nyheter | Spotlight
Hem

Market Notices

Publicerat: 2018-02-02 10:42:31

NextCell Pharma AB: Marknadsmeddelande 37/18 - Ändring av kortnamn i NextCell Pharma AB:s aktie och teckningsoption

Förändring avseende bolagets akties och teckningsoptions kortnamn. Aktien och teckningsoptionen kommer att handlas under de nya kortnamnen från och med den 7 februari 2018.

Information om aktien:
Bolagsnamn (oförändrad): NextCell Pharma AB
NYTT kortnamn: NXTCL
Tidigare kortnamn: NEXTCL
Aktienamn (oförändrat): NextCell
ISIN (oförändrad): SE0009723125 
LEI (oförändrad): 549300PBFGB5JYKXGA45 
CFI (oförändrad): ESVUFR 
FISN (oförändrad): NEXTCELLPH/SH 
Orderboks-ID (oförändrat): 414S
Organisations nr (oförändrat): 556965-8361 

Information om teckningsoptionen:
Bolagsnamn (oförändrad): NextCell Pharma AB
NYTT kortnamn: NXTCL TO 1
Tidigare kortnamn: NEXTCL TO 1
Aktienamn (oförändrat): NextCell TO 1
ISIN (oförändrad): SE0009888795 
LEI (oförändrad): 549300PBFGB5JYKXGA45 
CFI (oförändrad): RMXXXX 
FISN (oförändrad): NEXTCELLPH/OPT RTS 20180913 
Orderboks-ID (oförändrat): 40YH
Organisations nr (oförändrat): 556965-8361 

Första datum för handel med nya kortnamn: 7 februari 2018

Stockholm den 2 februari, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se Läs mer om NextCell Pharma AB